Συντήρηση εγκατάστασης Θέρμανσης και Λέβητα – Καυστήρα

Πάρε Προσφορά

GazTech – Η πιο Δυνατή Ομάδα!

Πότε και γιατί πρέπει να κάνω συντήρηση;

 Η ετήσια συντήρηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου και του λέβητα-καυστήρα αποτελεί βασική προΰπόθεση ώστε να εξασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία, την σωστή απόδοση εξοικονόμησης καυσίμου αλλά και την μακροβιότητα του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου που έχουμε υλοποιήσει. Η περίοδος συντήρησης ξεκινά μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου και πριν την έναρξή της. Η συντήρηση θα πρέπει πάντα να γίνεται από έμπειρο, εξειδικευμένο-πιστοποιημένο τεχνικό καυσίμων αερίου. Κατά την συντήρηση ο τεχνικός θα πρέπει να πραγματοποιήσει της εξής εργασίες:

 • Καθαρισμός και συντήρηση του λέβητα-καυστήρα
 • Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου
 • Καθαρισμός εναλλάκτη
 • Έλεγχος αισθητήρα υπερθέρμανσης
 • Έλεγχος του κυκλοφορητή
 • Έλεγχος ισχύος θερμότητας
 • Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης
 • Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου
 • Έλεγχος ανταλλακτικών και αναλώσιμων
 • Έλεγχος και κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα (εφόσον χρειάζεται) για ελαχιστοποίηση ρύπων και οικονομίας καυσίμων
 • Έλεγχος καυσαερίων καθώς και έκδοση φύλλου καύσης καυσαερίων

 

*** Η GazTech είναι δίπλα σας για κάθε τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε όλο τον χρόνο!

Γιατί να μας Προτιμήσετε