ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ:

Συμπύκνωση είναι η εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποιήσης κατά την συμπύκνωση του παραγόμενου υδρατμού στο καυσαέριο, ο οποίος προέρχεται από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και την υγρασία του αέρα καύσης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΑ:

Με τα παράπανω προκύπτει πως η επιλόγη του λέβητα συμπύκνωσης είναι μονόδρομος και αυτό διότι μπορεί να εκμεταλλευτεί έως και  80% της λανθάνουσας θερμότητας και να αποκτήσει ένα βαθμό απόδοσης έως και 108%. Αυτό πρακτικά επιτυγχάνεται μέσω ένος ειδικά σχεδιασμένου εναλλάκτη στον οποίο πραγματοποιείται η ψύξη των συμπυκνωμάτων. Τέλος η διαφορά μεταξύ των λεβητών συμπύκνωσης από αυτους συμβατικούς είναι ότι οι απώλειες από τα τοιχώματα και την καμινάδα είναι πολύ λιγότερες. Από τις 26 Σεπτεμβρίου του 2015 όλες οι συσκευές αερίου που θα εγκαθίσταται θα πρέπει να είναι συμπύκνωσης με ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

συμπυκνωτης | Gaztech

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ:

Οι επίτοιχοι λέβητες αερίου αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης το οποίο στο εσωτερικού διαθέτει όλα αυτά τα εξαρτήματα που κάποτε είχαμε μέσα σε ένα λεβητοστάσιο. Είναι ένα compact σύστημα λέβητα-καυστήρα –ταχυθερμαντήρα. Δεν αποθηκεύουν Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) ωστόσο λειτουργούν με την ροή όπου κάθε φορά που ο καταναλωτής ζητάει ΖΝΧ παράγεται αυτόματα με κάποιά συγκεκριμένα λίτρα /min. Τα λίτρα αυτά διαφοροποιούνται από λέβητα σε λέβητα και από εταιρία σε εταιρία. Η επίτοιχοι λέβητες μπορούν να συνεργαστούν και με ηλιακό θερμοσίφωνα απομονώνοντας αυτόματα ή χειροκίνητα ένα από τα δύο κυκλώματα. Στο εσωτερικό τους επίσης διαθέτουν κυκλοφορητή καθώς και δοχείο διαστολής. Μπορούν να συνεργαστούν μέσω τις πλακέτας που διαθέτουν με όλους τους θερμοστάτες της αγοράς ωστόσο κάθε εταιρία προσφέρει δικό της θερμοστάτη ώστε να μπορεί να προσφέρει την αντιστάθμιση και πρόσθετες δυνατότητες.

συμπυκνωτησ | GazTech

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Η αντιστάθμιση είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς καταναλωτές και το κυριότερο θέμα είναι πως λειτουργεί και τι εξαρτήματα χρειάζονται. Με τον όρο αντιστάθμιση εννοόυμε τον ηλεκτρονικό ελεγκτή όπου ελέγχει την λειτουργία του λέβητα και ρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής του θερμού νερού ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό πρακτικά συμβαίνει με το εξωτερικό αισθητήριο να μετράει διαρκώς την θερμοκρασία περιβάλλοντος και ένα θερμοστάτη εσωτερικό όπου συλλέγει θερμοκρασίες  χώρου και έτσι  δημιουργεί ένα ιστορικό θερμοκρασιών. Έτσι βασιζόμενη στο ιστορικό ορίζει μία κατάλληλη θερμοκρασία προσαγωγής. Μελέτες έχουν δείξει πως με την αντιστάθμιση υπάρχει οικονομία καυσίμου έως και 35%.

Για να λειτουργήσει λοιπόν οι αντιστάθμιση χρειαζόμαστε:

  1. ένα αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο τις εκάστοτε θερμοκρασιακές συνθήκες, και
  2. έναν θερμοστάτη bass με προτόκολλο open therm όπου θα ορίζουμε εμείς την εσωτερική θερμοκρασία.(κάθε εταιρεία διαθέτει δικούς της θερμοστάτες)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.