Ενδοδαπέδια Θέρμανση με την Gaztech

Πάρε Προσφορά

GazTech – Η πιο Δυνατή Ομάδα!

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Ενδοδαπέδια Θέρμανση ονομάζεται το σύστημα θέρμανσης όπου ο τελικός αποδέκτης του ζεστού νερού θέρμανσης είναι οι σωληνώσεις του δαπέδου και όχι τα θερμαντικά σώματα.

Στην πραγματικότητα το δάπεδο λειτουργεί ως ένα μεγάλο θερμαντικό σώμα διότι οι σωληνώσεις ζεσταίνουν πρώτα το δάπεδο και αυτό με την σειρά του ακτινοβολεί θερμότητα στον χώρο. Η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να λειτουργήσει με όλα τα καύσιμα θέρμανσης (φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο και αντλία  θερμότητας).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

 • ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ
  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα θερμαντικά σώματα είναι η ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης στον χώρο, καθώς και η απομόνωση δωματιών όπου δεν χρειάζονται θέρμανση ή δροσισμό. Περιορίζονται οι απώλειες που ενδεχομένως θα υπήρχαν από τους τοίχους όπου είναι τοποθετημένα τα θερμαντικά σώματα.
 • ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
  Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε θερμοκρασίες νερού 35 – 40 C  με αποτέλεσμα το δάπεδο να θερμαίνεται σιγά σιγά και να μην χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση καυσίμου μου, σε αντίθεση με τα θερμαντικά σώματα όπου θερμοκρασία λειτουργίας είναι 60 – 75 C.
 • ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
  Η ενδοδαπέδια  προσφέρει με την χρήση αντλίας θερμότητας την δυνατότητα δροσισμού του χώρου.
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Το αισθητικό κομμάτι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην κατασκευή ενδοδαπέδιας θέρμανσης καθώς δεν δεσμεύεται χώρος για να τοποθετηθούν τα θερμαντικά σώματα καθώς και εμφανείς σωληνώσεις στους τοίχους.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

 • ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Όπως όλα τα συστήματα, έτσι και η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει τα αρνητικά της. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα θεωρείται ότι είναι ένα σύστημα μεγάλης αδράνειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν “αντιλαμβάνεται” και δεν αντιδρά γρήγορα την όποια αλλαγή γίνεται (on-off, αλλαγή θερμοκρασίας χώρου).
 • ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Το κόστος εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με την εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων σωμάτων. Αυτό όμως πρακτικά αποσβένεται με την χρήση, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμου – ενέργειας είναι μεγάλη.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΩΝ
  Το τελευταίο μειονέκτημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι η δυσκολία τοποθέτησης μοκετών και χαλιών, καθώς μειώνεται ή επιβραδύνεται η ακτινοβολία θέρμανσης από το δάπεδο.

ενδοδαπέδια θερμανση

Γιατί να μας Προτιμήσετε