Χημικός καθαρισμός δικτύου θέρμανσης

Τι είναι ο χημικός καθαρισμός και κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Πάρε Προσφορά

GazTech – Η πιο Δυνατή Ομάδα!

Σημαντικό ρόλο στην σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου θέρμανσης έχει ο καθαρισμός των σωληνώσεων και του καλοριφέρ από τις λάσπες, τις επικαθίσεις, τα άλατα και τις ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται στο κύκλωμα.

Ο χημικός καθαρισμός είναι μια απαραίτητη τεχνική εργασία του δικτύου θέρμανσης με χρήση χημικών προΐόντων η οποία πρέπει να γίνεται περίπου κάθε 2-4 χρόνια. Επιλέγουμε να κάνουμε χημικό καθαρισμό στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν τα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) καθυστερούν να ζεστάνουν και δεν έχουμε επάρκεια θέρμανσης στους χώρους μας.
 • Όταν τα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) δεν έχουν ομοιομορφία θέρμανσης, δηλαδή είναι κρύα στο κάτω μέρος και δεν ζεσταίνουν όπως πριν.
 • Όταν χρειάζεται να κάνουμε εξαέρωση των σωμάτων σε μικρά χρονικά διαστήματα.
 • Όταν έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Όταν αντικαθιστούμε τον παλαιό καυστήρα πετρελαίου με νέα πηγή θερμότητας π.χ.( λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας)
 • Όταν παραμένει το υπάρχον σύστημα (δισωλήνιο-μονοσωλήνιο)

 

Τι επιτυγχάνουμε με τον χημικό καθαρισμό δικτύου θέρμανσης;

Με τον σωστό και ολοκληρωμένο χημικό καθαρισμό επιτυγχάνουμε:

 • Αυξημένη και σωστή απόδοση του δικτύου θέρμανσης
 • Αυξημένη προστασία και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του δικτύου θέρμανσης
 • Προστασία του λέβητα από φραγή λόγω των διάφορων ακαθαρσιών
 • Σωστή λειτουργία του λέβητα χωρίς προβλήματα στον εναλλάκτη και στον κυκλοφορητή
 • Ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης
 • Εξοικονόμηση ενέργειας

Γιατί να μας Προτιμήσετε