Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Εγκατάσταση φυσικού αερίου στην περιοχή του Πειραιά.
Στην εγκατάσταση τοποθετήθηκε αδιάβροχος λέβητας συμπυκνωμάτων αερίου Radiant Rain και φίλτρο σωματιδίων για την προστασία του λέβητα και του δικτύου.
Ακόμη, τοποθετήθηκαν υδραυλικός διαχωριστής, αυτόματα εξαεριστικά, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, αυτόματος πλήρωσης και επιπλέον δοχείο διαστολής.
Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε εντός 3 ημερών. Ο χώρος μετά το πέρας των εργασιών ήταν καθαρός και σε άρτια κατάσταση.

Δείτε άλλα έργα μας

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου