Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε διαμέρισμα στην περιοχή Βούλα. 
Τοποθετήθηκε αντλία θερμότητας LG Monobloc για ψύξη – θέρμανση με fan coil τοίχου και δαπέδου Daikin. Ακόμη, έγινε η εγκατάσταση καινούργιου δικτύου. 
Παρελκόμενα, σιδηροκατασκευή – σκέπαστρο για την προστασία της αντλίας, αντικραδασμικά ποδαράκια και μαγνητικό φίλτρο. 
Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε εντός 2 ημερών. Αφήσαμε το σπίτι καθαρό και σε άρτια κατάσταση όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών. 

Δείτε άλλα έργα μας

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας